Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Dedykowana Obrazom Acheiropoietos

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Dedykowana Obrazom Acheiropoietos
Toruń Acheiropoietos Conference 2011
11–13 maja 2011, Toruń

polskiEnglish

Konferencja

Zaloguj się:

zaloguj

Aktualności »

    Jednym z celów konferencji jest zaktualizowanie wiedzy na temat obiektów nie ludzką ręką wykonanych, określanych greckim terminem „acheiropoietos”. To starożytne pojęcie posiada duży zakres znaczeniowy. W węższym zakresie obejmuje się nim obrazy, które w sensie ścisłym powstały bez udziału ludzkiej ręki. W szerszym – obiekty, którym w mniej lub bardziej umowny sposób takie określenie przysługuje ze względu na przekazy Tradycji.

    Do dnia dzisiejszego, nie ma pełnej jasności co do tego, którym obiektom przysługuje określenie acheiropoietos w sensie ścisłym. Do tej grupy przynależą z całą pewnością obrazy, które zostały już poddane gruntownym badaniom w poprzednim stuleciu. Są to wizerunki z Całunu turyńskiego oraz z Tilmy z Guadalupe a ostatnio, w świetle badań porównawczych prowadzonych m.in. przez s. Blandinę Paschalis, włącza się do niej również obraz z Chusty z Manoppello. Trwają dyskusje, czy do grupy obrazów „acheiropoietos” w ścisłym sensie można zaklasyfikować również obrazy pochodzące z innych obiektów, takich jak np. miniatura tkanina z Coromoto w Wenezueli.

    Organizatorzy Toruń Acheiropoietos Conference 2011, stawiają sobie za cel m.in. otworzenie pola dyskusji dla naukowców wielu dyscyplin nauki dla określenia ram metodologicznych zakresu badawczego, który wyznacza pojęcie „acheiropoietos”, konfrontację osiągnięć badawczych wszystkich dyscyplin naukowych obejmujących swoim zakresem acheiropity oraz wytyczenie kierunku dla integracji badań acheiropitów.

    Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 maja 2011 r. i będzie upamiętniać 12. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Toruniu, który przemawiając w toruńskim Uniwersytecie zachęcał do podjęcia pogłębionego dialogu między nauką i wiarą. Cel ten przyświeca organizatorom Toruń Acheiropoietos Conference 2011, a jego realizacja jest możliwa z uwagi na wyjątkowy przedmiot badań znajdujący się w centrum zainteresowania przedstawicieli zarówno nauk przyrodniczych, humanistycznych jak i teologii.

Proponowane obszary tematyczne:

 1. obrazy acheiropoietos w poznaniu przyrodniczym
 2. charakterystyka materialnej struktury acheiropitów
 3. następstwa (pastoralne, liturgiczne, ekumeniczne) zintegrowania badań acheiropitów dla teologii ikony
 4. teologia ikony
 5. teologia znaku i cudu
 6. fenomenologia świętych obrazów
 7. znaczenie acheiropitów dla teologii fundamentalnej, misjologii oraz nowej ewangelizacji
 8. zagadnienie prawdziwości wizerunku Jezusa Chrystusa w chrześcijańskich kanonach ikonograficznych w kontekście wizerunków acheiropoietos
 9. zagadnienie prawdziwości wizerunku acheiropoietos Jezusa Chrystusa na tle wizerunków bóstw innych religii (w kontekście nauk religiologicznych)
 10. prognoza dotycząca naukowych, socjologicznych, kulturowych konsekwencji podjęcia zintegrowanych badań acheiropitów
 11. aspekty historyczne
 12. stan oraz perspektywa badań w świetle aktualnego stanu wiedzy na temat poszczególnych acheiropitów

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Organizatorzy dołożą starań, by zapewnić tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Termin zgłoszenia udziału w konferencji (bez wystąpienia): 30 kwietnia 2011 r.

Termin zgłoszenia udziału z wystąpieniem: 31 marca 2011 r. Jest to termin dostarczenia abstraktu wystąpienia.

Patronat honorowy:JM Rektor UMK
Prof. Andrzej Radzimiński
JM Rektor UMK
Prof. Andrzej Radzimiński
J.E. Ks. Bp Andrzej Suski
Biskup Toruński
J.E. Ks. Bp Andrzej Suski
Biskup Toruński
J.E. Ks. Bp Wiesław Mering
Biskup Włocławski
J.E. Ks. Bp Wiesław Mering
Biskup Włocławski
Prezydent
Miasta Torunia
Prezydent
Miasta Torunia
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Patronat medialny:Gość NiedzielnyTygodnik Katolicki NiedzielaPrzegląd Powszechny