Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Dedykowana Obrazom Acheiropoietos

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Dedykowana Obrazom Acheiropoietos
Toruń Acheiropoietos Conference 2011
11–13 maja 2011, Toruń

polskiEnglish

Aktualności

Zaloguj się:

zaloguj

27 kwietnia 2011

Dostępny jest aktualny program konferencji: otwórz

1 kwietnia 2011

Uaktualnienie. Podczas konferencji przedstawione zostaną następujące referaty:

 1. Prof. Avinoam Danin, „Flowers and Plants indicating important issues in the Shroud of Turin”
 2. Prof. Avinoam Danin, „The Halo around the head of the Man of the Shroud”
 3. Prof. dr hab. Jan S. Jaworski, „Chemical aspects of acheiropoietos images”
 4. Prof. Max Patrick Hamon, „Turin Shroud: A Full Reappraisal of Possible Bloodstained Coin Patterns on the Eye Areas”
 5. Dr Emanuela Marinelli, „Three Acheiropoietos Images in comparison with the Turin Shroud”
 6. Dr John P. Jackson, „The Image on the Shroud of Turin as an Acheiropoietos in Light of Recent Scientific Studies”
 7. Rebecca S. Jackson, MBA, „Considerations of the Image on the Tilma of Guadalupe and its possible relevance to being an Acheiropoietos”
 8. Dr Andrew Silverman, „Natural or Miracle? - Exception or Example?”
 9. Dr Andrew Silverman, „The light that shone in the darkness”
 10. Dk. Vladimir Vasilik, „Byzantine Hymnography and the Shroud”
 11. Ks. dr hab. Andrzej Draguła, „«Polish» theology of the icon (sacred image)”
 12. Dr hab. Zbigniew Treppa, prof. UG, „Can acheiropoietos icon be considered in the category of the signs of the times?”
 13. Dr Karolina Aszyk-Treppa, „Why should the image on Manoppello veil be classified as one of acheiropoietos images?”
 14. Ks. dr Roman Andrzej Płoński, „The Religious Cult of Icon of Type ACHEIROPOIETOS in Orthodox Church. An Attempt at Synthesis”
 15. Dr Tomasz Wiślicz, „D.I.Y. Acheiropoietos: Miraculous Photographs in Popular Religion”
 16. Dr Grażyna Zielińska, „White silence or black silence? - the beginning or the end of the dialog of the Triune God (in context of Rublov's Holy Trinity icon)”


28 lutego 2011

Udział w konferencji potwierdziła dr Emanuela Marinelli z Rzymu, która zaprezentuje referat zatytułowany „Three Acheiropoietos Images in comparison with the Turin Shroud”.


18 lutego 2011

Konferencja odbędzie się w pierwotnym terminie, tj. 11–13 maja 2011 r.


14 lutego 2011

Z ważnych przyczyn termin konferencji uległ zmianie. Nowy termin to 1–3 czerwca 2011 r.


9 lutego 2011

Udział w konferencji potwierdził prof. Avinoam Danin, profesor botaniki z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Prof. Danin zaprezentuje dwa referaty:

 1. „Flowers and Plants indicating important issues in the Shroud of Turin”
 2. „The Halo around the head of the Man of the Shroud”


Patronat honorowy:JM Rektor UMK
Prof. Andrzej Radzimiński
JM Rektor UMK
Prof. Andrzej Radzimiński
J.E. Ks. Bp Andrzej Suski
Biskup Toruński
J.E. Ks. Bp Andrzej Suski
Biskup Toruński
J.E. Ks. Bp Wiesław Mering
Biskup Włocławski
J.E. Ks. Bp Wiesław Mering
Biskup Włocławski
Prezydent
Miasta Torunia
Prezydent
Miasta Torunia
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Patronat medialny:Gość NiedzielnyTygodnik Katolicki NiedzielaPrzegląd Powszechny